Údržba veřejné zeleně v tomto týdnu

Jakub Vicher

13. 11. 2023

V období od 13.11.2023 do 19.11.2023 se provádí na plochách veřejné zeleně, které jsou ve vlastnictví statutárního města Frýdek-Místek, tyto práce:

Podzimní vyhrabání trávníků – provádí se na sídlištích Bezručovo, Podpuklí, Nad Lipinou, Růžový pahorek a v Puškinově parku.

Porosty stromů a keřů – provádí se:

– ořezy a kácení dřevin

– výsadba alejových stromů a keřů

Zálivka – provádí se zálivka nově vysazených dřevin a květinových záhonů v rozsahu dle aktuálního počasí.

Úklid městských parků – provádí se v četnosti 2-3 x týdně.