Údržba veřejné zeleně v tomto týdnu

Jakub Vicher

20. 11. 2023

V období od 20.11.2023 do 26.11.2023 se provádí na plochách veřejné zeleně, které jsou ve vlastnictví statutárního města Frýdek-Místek, tyto práce:

Podzimní vyhrabání trávníků – provádí se na sídlištích Nad Lipinou, Růžový pahorek, Za nemocnicí a K Hájku.

Porosty stromů a keřů – provádí se:

– ořezy a kácení dřevin

– výsadba alejových stromů a keřů

– mulčování výsadeb a keřových skupin dřevní štěpkou

– frézování pařezů po vykácených stromech

Úklid městských parků – provádí se v četnosti 2-3 x týdně.