Údržba veřejné zeleně v tomto týdnu

Jakub Vicher

4. 12. 2023

V období od 04.12.2023 do 10.12.2023 se provádí na plochách veřejné zeleně, které jsou ve vlastnictví statutárního města Frýdek-Místek, tyto práce:

Porosty stromů a keřů – provádí se:

– ořezy a kácení dřevin

– frézování pařezů po vykácených stromech

Úklid městských parků – provádí se podle rozsahu znečištění a povětrnostních podmínek