Údržba veřejné zeleně v tomto týdnu

Jakub Vicher

29. 1. 2024

V období od 29.01.2024 do 04.02.2024 se provádí na plochách veřejné zeleně, které jsou ve vlastnictví statutárního města Frýdek-Místek, tyto práce:

Vyhrabání trávníků seprovádí na vytipovaných lokalitách, kde došlo k nahromadění většího množství listí bránícího běžnému provozu.

Porosty stromů a keřů – provádí se:

– ořezy a kácení dřevin

– frézování pařezů po vykácených stromech

– průklesty keřových skupin

– mulčování keřových skupin dřevní štěpkou

Úklid městských parků – provádí se podle rozsahu znečištění a povětrnostních podmínek