Údržba veřejné zeleně v tomto týdnu

Jakub Vicher

4. 3. 2024

V období od 04.03.2024 do 10.03.2024 se provádí na plochách veřejné zeleně, které jsou ve vlastnictví statutárního města Frýdek-Místek, tyto práce:

Porosty stromů a keřů – provádí se:

– ořezy a kácení dřevin

– frézování pařezů po vykácených stromech

– průklesty keřových skupin

– mulčování keřových skupin dřevní štěpkou

Květinové záhony – provádí se pletí květinových záhonů.

Terénní úpravy – provádí se v místech vyfrézovaných pařezů a na plochách po odstraněných keřích.

Úklid městských parků – provádí se v četnosti nejméně 1 x týdně.

Úklid pietních míst – úklid prostorů pietních míst se provádí na ul. 8. pěšího pluku a T. G. Masaryka.