Údržba veřejné zeleně v tomto týdnu

Jakub Vicher

11. 3. 2024

V období od 11.03.2024 do 17.03.2024 se provádí na plochách veřejné zeleně, které jsou ve vlastnictví statutárního města Frýdek-Místek, tyto práce:

Jarní vyhrabání trávníků seprovádí na sídlištích Spořilov, Anenská, Kolaříkovo, v Koloredovském parku a v centru Místku.

Porosty stromů a keřů – provádí se:

– ořezy a kácení dřevin

– frézování pařezů po vykácených stromech

– průklesty keřových skupin

– mulčování keřových skupin dřevní štěpkou

Úklid městských parků – provádí se v četnosti 2-3 x týdně.