Údržba veřejné zeleně v tomto týdnu

Jakub Vicher

18. 3. 2024

V období od 18.03.2024 do 24.03.2024 se provádí na plochách veřejné zeleně, které jsou ve vlastnictví statutárního města Frýdek-Místek, tyto práce:

Jarní vyhrabání trávníků seprovádí na sídlišti Kolaříkovo a na plochách veřejných pohřebišť.

Porosty stromů a keřů – provádí se:

– ořezy a kácení dřevin

– frézování pařezů po vykácených stromech

– průklesty keřových skupin

– mulčování keřových skupin dřevní štěpkou

Terénní úpravy – provádí se na plochách po odstraněných pařezech.

Úklid městských parků – provádí se v četnosti 2-3 x týdně.