Údržba veřejné zeleně v tomto týdnu

Jakub Vicher

8. 4. 2024

V období od 08.04.2024 do 14.04.2024 se provádí na plochách veřejné zeleně, které jsou ve vlastnictví statutárního města Frýdek-Místek, tyto práce:

Jarní vyhrabání trávníků seprovádí na sídlištích Riviéra, Bezručovo, Podpuklí a v parcích Malý park (na ul. Frýdlantská u kostela Všech svatých) a v Sadech Bedřicha Smetany.

Parterové trávníky (část ploch trávníků v centrálních částech města s vyšší intenzitou kosení) – provádí se 1. cyklus kosení. 

Porosty stromů a keřů – provádí se:

– ořezy dřevin

– frézování pařezů po vykácených stromech

– mulčování keřových skupin dřevní štěpkou

– výsadby nových stromů

Terénní úpravy se provádí na plochách po odstraněných pařezech.

Pískoviště – provádí se výměna písku v pískovištích na území města Frýdku-Místku.

Úklid městských parků – provádí se v četnosti 2-3 x týdně.