Údržba veřejné zeleně v tomto týdnu

Jakub Vicher

15. 4. 2024

V období od 14.04.2024 do 21.04.2024 se provádí na plochách veřejné zeleně, které jsou ve vlastnictví statutárního města Frýdek-Místek, tyto práce:

Jarní vyhrabání trávníků se provádí na sídlištích Nad Lipinou, Pod Lipinou, Růžový pahorek, Za nemocnicí, K Hájku a v parcích Park pod zámkem a Jižní svahy.

Parterové trávníky (část ploch trávníků v centrálních částech města s vyšší intenzitou kosení) – provádí se 1. cyklus kosení. 

Parkové trávníky – provádí se 1.cyklus kosení na plochách veřejných pohřebišť.

Porosty stromů a keřů – provádí se:

– ořezy dřevin

– frézování pařezů po vykácených stromech

– výsadby nových stromů

Terénní úpravy se provádí na plochách po odstraněných pařezech.

Pískoviště – provádí se výměna písku v pískovištích na území města Frýdku-Místku.

Zálivka – provádí se zálivka nově vysazených dřevin a květinových záhonů v rozsahu dle aktuálního počasí.

Úklid městských parků – provádí se v četnosti 1-3 x týdně. V zimním období od začátku listopadu do poloviny března 1 x týdně. V letním období od poloviny března do konce října 2-3 x týdně. Četnost úklidu se také provádí dle aktuálního znečištění a povětrnostních podmínek.