Údržba veřejné zeleně v tomto týdnu

Jakub Vicher

22. 4. 2024

V období od 22.04.2024 do 28.04.2024 se provádí na plochách veřejné zeleně, které jsou ve vlastnictví statutárního města Frýdek-Místek, tyto práce:

Parkové trávníky – provádí se 1.cyklus kosení na sídlištích Slezská, Vyhlídka, Kamenec a v okolí ulic Nádražní a Národních mučedníků. Kosení bude prováděno pouze v případě příznivých klimatických podmínek.

Porosty stromů a keřů – provádí se:

– ořezy dřevin

– frézování pařezů po vykácených stromech

– výsadby nových stromů

Terénní úpravy – provádí se na plochách po odstraněných pařezech.

Květinové záhony – provádí se pletí.

Pískoviště – provádí se výměna písku v pískovištích na území města Frýdku-Místku.

Úklid městských parků – provádí se v četnosti 1-3 x týdně. V zimním období od začátku listopadu do poloviny března 1 x týdně. V letním období od poloviny března do konce října 2-3 x týdně. Četnost úklidu se také provádí dle aktuálního znečištění a povětrnostních podmínek.