Údržba veřejné zeleně v tomto týdnu

Jakub Vicher

13. 5. 2024

V období od 13.05.2024 do 19.05.2024 se provádí na plochách veřejné zeleně, které jsou ve vlastnictví statutárního města Frýdek-Místek, tyto práce:

Parkové trávníky – provádí se 1.cyklus kosení na sídlištích Nad Lipinou, Růžový pahorek a Za nemocnicí.

Doprovodná zeleň (plochy trávníků podél komunikací) – provádí se 1. cyklus kosení.

Luční trávníky (extenzivně udržované louky mimo zastavěné území) – provádí se 1. cyklus kosení.

Porosty stromů a keřů – provádí se:

– výsadby nových stromů a keřů

– pletí záhonových výsadeb dřevin

Květinové záhony – provádí se:

– údržba trvalkových záhonů

– likvidace dvouletkových záhonů

– příprava záhonů pro letničky

Pískoviště – provádí se výměna písku v pískovištích na území města Frýdku-Místku.

Zálivka – provádí se zálivka nově vysazených dřevin a květinových záhonů v rozsahu dle aktuálního počasí.

Úklid městských parků – provádí se v četnosti 1-3 x týdně. V zimním období od začátku listopadu do poloviny března 1 x týdně. V letním období od poloviny března do konce října 2-3 x týdně. Četnost úklidu se také provádí dle aktuálního znečištění a povětrnostních podmínek.