Údržba veřejné zeleně v tomto týdnu

Jakub Vicher

27. 5. 2024

V období od 27.05.2024 do 02.06.2024 se provádí na plochách veřejné zeleně, které jsou ve vlastnictví statutárního města Frýdek-Místek, tyto práce:

Parterové trávníky (část ploch trávníků v centrálních částech města s vyšší intenzitou kosení) – provádí se 2. cyklus kosení. 

Parkové trávníky – provádí se 1. cyklus kosení na sídlištích Riviéra, Bezručovo, Podpuklí a 2. cyklus kosení na plochách veřejných pohřebišť.

Doprovodná zeleň (plochy trávníků podél komunikací) – provádí se 1. cyklus kosení.

Luční trávníky (extenzivně udržované louky mimo zastavěné území) – provádí se 1. cyklus kosení.

Porosty stromů a keřů – provádí se:

– pletí záhonových výsadeb keřů

– ořez živých plotů

Květinové záhony – provádí se:

– údržba trvalkových záhonů

– příprava a výsadba letničkových záhonů

– instalace květinových nádob

Zálivka – provádí se zálivka nově vysazených dřevin a květinových záhonů v rozsahu dle aktuálního počasí.

Úklid městských parků – provádí se v četnosti 1-3 x týdně. V zimním období od začátku listopadu do poloviny března 1 x týdně. V letním období od poloviny března do konce října 2-3 x týdně. Četnost úklidu se také provádí dle aktuálního znečištění a povětrnostních podmínek.