Údržba veřejné zeleně v tomto týdnu

Jakub Vicher

10. 6. 2024

V období od 10.06.2024 do 16.06.2024 se provádí na plochách veřejné zeleně, které jsou ve vlastnictví statutárního města Frýdek-Místek, tyto práce:

Parkové trávníky – provádí se 2. cyklus kosení na sídlištích Slezská, Kamenec, Vyhlídka a v okolí ulic Národních mučedníků a Nádražní.

Doprovodná zeleň (plochy trávníků podél komunikací) – provádí se 1. cyklus kosení.

Luční trávníky (extenzivně udržované louky mimo zastavěné území) – provádí se 1. cyklus kosení.

Porosty stromů a keřů – provádí se:

– pletí záhonových výsadeb keřů

– ořez živých plotů

– ořezy dřevin přesahujících do komunikací a k budovám

Terénní úpravy se provádí na plochách poškozených trávníků.

Zálivka – provádí se zálivka nově vysazených dřevin a květinových záhonů v rozsahu dle aktuálního počasí.

Likvidace křídlatky a bolševníku – provádí se postřik porostů invazivních rostlin křídlatky a bolševníku herbicidem.

Úklid městských parků – provádí se v četnosti 1-3 x týdně. V zimním období od začátku listopadu do poloviny března 1 x týdně. V letním období od poloviny března do konce října 2-3 x týdně. Četnost úklidu se také provádí dle aktuálního znečištění a povětrnostních podmínek.