Údržba veřejné zeleně v tomto týdnu

MM F-M

6. 6. 2022

V období od 06.06.2022 do 12.06.2022 se provádí na plochách veřejné zeleně, které jsou ve vlastnictví statutárního města Frýdek-Místek, tyto práce:

Parkové trávníky – provádí se 1.cyklus kosení na sídlištích Nad Lipinou, Růžový pahorek, Za nemocnicí, K Hájku a Pod Lipinou.

Luční trávníky (extenzivně udržované louky mimo zastavěné území) – provádí se 1. cyklus kosení.

Doprovodná zeleň (plochy trávníků podél komunikací) – provádí se 1. cyklus kosení.

Květinové záhony a nádoby – provádí se:

  • pletí trvalkových záhonů
  • výsadba letničkových záhonů

Porosty stromů a keřů – provádí se:

  • pletí keřových skupin
  • zamulčování výsadeb keřů

Terenní úpravy – provádí se opravy poškozených trávníků a zatravňování míst po odstraněných zpevněných plochách.

Zálivka – provádí se zálivka nově vysazených dřevin a květinových záhonů v rozsahu dle aktuálního počasí.

Likvidace křídlatky – provádí se postřik porostů invazivních rostlin křídlatky a bolševníku herbicidem.

Průběžně probíhají tyto práce:

  • Úklid městských parků dle harmonogramu.