Údržba veřejné zeleně v tomto týdnu

MM F-M

23. 5. 2022

V období od 23.05.2022 do 27.05.2022 se provádí na plochách veřejné zeleně, které jsou ve vlastnictví statutárního města Frýdek-Místek, tyto práce:

Parkové trávníky – provádí se 1. cyklus kosení na sídlišti Anenská.

Parterové trávníky (část ploch trávníků v centrálních částech města s vyšší intenzitou kosení) – provádí se 2. cyklus kosení. 

Kosení parkových a parterových trávníků probíhá dle harmonogramu.

Doprovodná zeleň komunikací – provádí se 1. cyklus kosení. 

Luční porosty – provádí se 1. cyklus kosení. 

Květinové záhony – provádí se pletí trvalkových záhonů a likvidace dvouletek.

Porosty stromů a keřů – provádí se pletí keřových skupin a výsadba keřů.

Terénní úpravy – provádí se opravy poškozených trávníků a zatravňování míst po odstraněných zpevněných plochách.

Zálivka – provádí se zálivka nově vysazených dřevin a květinových záhonů v rozsahu dle aktuálního počasí.

Pískoviště – provádí se výměna písku v pískovištích na území města Frýdku-Místku.

Likvidace křídlatky – provádí se postřik porostů invazivních rostlin křídlatky a bolševníku herbicidem.

Průběžně probíhají tyto práce:

  • Úklid městských parků dle harmonogramu.