Údržba veřejné zeleně v tomto týdnu

MM F-M

21. 6. 2022

V období od 20.06.2022 do 26.06.2022 se provádí na plochách veřejné zeleně, které jsou ve vlastnictví statutárního města Frýdek-Místek, tyto práce:

Parterové trávníky (část ploch trávníků v centrálních částech města s vyšší intenzitou kosení) – provádí se 3. cyklus kosení. 

Parkové trávníky – provádí se 2.cyklus kosení na sídlišti Slezská a v okolí ulic Národních mučedníků a Nádražní.

Luční trávníky (extenzivně udržované louky mimo zastavěné území) – provádí se 1. cyklus kosení.

Doprovodná zeleň (plochy trávníků podél komunikací) – provádí se 1. cyklus kosení.

Květinové záhony a nádoby – provádí se:

  • pletí trvalkových záhonů
  • výsadba letničkových záhonů

Porosty stromů a keřů provádí se:

  • pletí keřových skupin
  • řez živých plotů

Terenní úpravy – provádí se opravy poškozených trávníků a zatravňování míst po odstraněných zpevněných plochách.

Zálivka – provádí se zálivka nově vysazených dřevin, květinových záhonů a nádob v rozsahu dle aktuálního počasí.

Průběžně probíhají tyto práce:

  • Úklid městských parků dle harmonogramu.