Údržba veřejné zeleně v tomto týdnu:

Jakub Vicher

29. 6. 2022

V období od 27.06.2022 do 03.07.2022 se provádí na plochách veřejné zeleně, které jsou ve vlastnictví statutárního města Frýdek-Místek, tyto práce:

Parkové trávníky – provádí se 2.cyklus kosení na sídlištích Slezská, Jiráskovo a v centru Frýdku a 3. cyklus kosení na plochách veřejných pohřebišť.

Květnaté louky (plochy se sníženou frekvencí a šetrnou technologií kosení) – provádí se 1. cyklus kosení v Sadech Bedřicha Smetany.

Luční trávníky (extenzivně udržované louky mimo zastavěné území) – provádí se 1. cyklus kosení.

Květinové záhony a nádoby – provádí se:

  • pletí trvalkových záhonů

Porosty stromů a keřů – provádí se:

  • pletí keřových skupin
  • kácení suchých dřevin
  • ořezy dřevin

Terenní úpravy – provádí se opravy poškozených trávníků a zatravňování míst po odstraněných zpevněných plochách.

Zálivka – provádí se zálivka nově vysazených dřevin, květinových záhonů a nádob v rozsahu dle aktuálního počasí.

Průběžně probíhají tyto práce:

  • Úklid městských parků dle harmonogramu.