Údržba veřejné zeleně v tomto týdnu

Jakub Vicher

18. 7. 2022

V období od 18.07.2022 do 24.07.2022 se provádí na plochách veřejné zeleně, které jsou ve vlastnictví statutárního města Frýdek-Místek, tyto práce:

Parkové trávníky – provádí se 2.cyklus kosení na sídlištích Bezručovo, Podpuklí, Spořilov a Anenská.

Parterové trávníky udržované mulčováním (kosení bez sběru pokosené a rozmělněné trávy) – provádí se 4. cyklus kosení v parcích.

Doprovodná zeleň (plochy trávníků podél komunikací) – provádí se 2. cyklus kosení.

Květinové záhony a nádoby – provádí se:

  • pletí letničkových záhonů z přímého výsevu
  • příprava a výsadba trvalkového záhonu v Parku u Komerční banky

Porosty stromů a keřů provádí se:

  • pletí keřových skupin
  • kácení suchých dřevin
  • ořezy dřevin

Terenní úpravy – provádí se opravy poškozených trávníků a zatravňování míst po odstraněných zpevněných plochách.

Zálivka – provádí se zálivka nově vysazených dřevin, květinových záhonů a nádob v rozsahu dle aktuálního počasí.

Průběžně probíhají tyto práce:

  • Úklid městských parků dle harmonogramu.