Údržba veřejné zeleně v tomto týdnu

Jakub Vicher

25. 7. 2022

V období od 25.07.2022 do 31.07.2022 se provádí na plochách veřejné zeleně, které jsou ve vlastnictví statutárního města Frýdek-Místek, tyto práce:

Parkové trávníky – provádí se 2.cyklus kosení na sídlištích Anenská, Kolaříkovo a Nad Lipinou.

Parterové trávníky udržované mulčováním (kosení bez sběru pokosené a rozmělněné trávy) – provádí se 4. cyklus kosení v parcích.

Doprovodná zeleň (plochy trávníků podél komunikací) – provádí se 2. cyklus kosení.

Květinové záhony a nádoby – provádí se:

  • pletí trvalkových záhonů

Porosty stromů a keřů provádí se:

  • pletí keřových skupin
  • kácení suchých dřevin
  • ořezy dřevin
  • údržba nově vysazených dřevin

Zálivka – provádí se zálivka nově vysazených dřevin, květinových záhonů a nádob v rozsahu dle aktuálního počasí.

Průběžně probíhají tyto práce:

  • Úklid městských parků dle harmonogramu.