Údržba veřejné zeleně v tomto týdnu

Jakub Vicher

8. 8. 2022

V období od 08.08.2022 do 14.08.2022 se provádí na plochách veřejné zeleně, které jsou ve vlastnictví statutárního města Frýdek-Místek, tyto práce:

Parkové trávníky – provádí se 2. cyklus kosení na sídlištích Růžový pahorek, Za Nemocnicí, K Hájku a Pod Lipinou.

Doprovodná zeleň (plochy trávníků podél komunikací) – provádí se 2. cyklus kosení.

Květinové záhony a nádoby – provádí se:

  • pletí květinových záhonů

Porosty stromů a keřů provádí se:

  • pletí keřových skupin
  • kácení suchých stromů
  • ořezy stromů a keřů
  • údržba nově vysazených stromů
  • výchovné řezy mladých stromů

Zálivka – provádí se zálivka nově vysazených dřevin, květinových záhonů a nádob v rozsahu dle aktuálního počasí.

Průběžně probíhají tyto práce:

  • Úklid městských parků dle harmonogramu.