Údržba veřejné zeleně v tomto týdnu

MM F-M

3. 5. 2022

V období od 2. 5. 2022 do 8. 5. 2022 se provádí na plochách veřejné zeleně, které jsou ve vlastnictví statutárního města Frýdek-Místek, tyto práce:

Parkové trávníky – provádí se 1.cyklus kosení na plochách veřejných pohřebišť.

Parterové trávníky (část ploch trávníků v centrálních částech města s vyšší intenzitou kosení) – provádí se 1. cyklus kosení. 

Parterové trávníky udržované mulčováním (kosení bez sběru pokosené a rozmělněné trávy) – provádí se 1. cyklus kosení v parcích.

Květinové záhony – provádí se pletí květinových záhonů, příprava a založení letničkových záhonů z přímého výsevu.

Porosty stromů a keřů – provádí se pletí keřových skupin a příprava ploch pro výsadbu keřů.

Terenní úpravy – provádí se opravy poškozených trávníků.

Zálivka – provádí se zálivka nově vysazených dřevin a květinových záhonů v rozsahu dle aktuálního počasí.

Pískoviště – provádí se výměna písku v pískovištích na území města Frýdku-Místku.

Průběžně probíhají tyto práce:

  • Úklid městských parků dle harmonogramu.