Údržba veřejné zeleně v tomto týdnu

Jakub Vicher

29. 8. 2022

V období od 29.08.2022 do 04.09.2022 se provádí na plochách veřejné zeleně, které jsou ve vlastnictví statutárního města Frýdek-Místek, tyto práce:

Parterové trávníky udržované mulčováním (kosení bez sběru pokosené a rozmělněné trávy) – provádí se 5. cyklus kosení v parcích.

Parkové trávníky – provádí se 3. cyklus kosení na sídlištích Slezská, Jiráskova, Vyhlídka, Kamenec a v centru Frýdku.

Doprovodná zeleň (plochy trávníků podél komunikací) – provádí se 2. cyklus kosení.

Luční trávníky (extenzivně udržované louky mimo zastavěné území) – provádí se 2. cyklus kosení.

Květinové záhony a nádoby – provádí se:

  • pletí květinových záhonů

Porosty stromů a keřů provádí se:

  • pletí keřových skupin
  • kácení suchých stromů
  • ořezy stromů a keřů
  • údržba nově vysazených stromů
  • výchovné řezy mladých stromů

Zálivka – provádí se zálivka nově vysazených dřevin, květinových záhonů a nádob v rozsahu dle aktuálního počasí.

Pískoviště – provádí se letní údržba pískovišť.

Průběžně probíhají tyto práce:

  • Úklid městských parků dle harmonogramu.