Údržba veřejné zeleně v tomto týdnu

Jakub Vicher

12. 9. 2022

V období od 12.09.2022 do 18.09.2022 se provádí na plochách veřejné zeleně, které jsou ve vlastnictví statutárního města Frýdek-Místek, tyto práce:

Parkové trávníky – provádí se 3. cyklus kosení na sídlištích Podpuklí, Spořilov a Anenská a 5. cyklus kosení na plochách veřejných pohřebišť.

Luční trávníky (extenzivně udržované louky mimo zastavěné území) – provádí se 2. cyklus kosení.

Květinové záhony a nádoby – provádí se:

  • pletí květinových záhonů

Porosty stromů a keřů provádí se:

  • pletí keřových skupin
  • kácení suchých stromů
  • ořezy stromů a keřů
  • údržba nově vysazených stromů

Zálivka – provádí se zálivka nově vysazených dřevin, květinových záhonů a nádob v rozsahu dle aktuálního počasí.

Likvidace křídlatky – provádí se postřik porostů invazivních rostlin křídlatky a bolševníku herbicidem.

Průběžně probíhají tyto práce:

  • Úklid městských parků dle harmonogramu.