Údržba veřejné zeleně v tomto týdnu

Jakub Vicher

19. 9. 2022

V období od 19.09.2022 do 25.09.2022 se provádí na plochách veřejné zeleně, které jsou ve vlastnictví statutárního města Frýdek-Místek, tyto práce:

Parkové trávníky – provádí se 3. cyklus kosení na sídlištích Anenská a Kolaříkovo.

Luční trávníky (extenzivně udržované louky mimo zastavěné území) – provádí se 2. cyklus kosení.

Květinové záhony a nádoby – provádí se:

  • údržba trvalkových záhonů

Porosty stromů a keřů provádí se:

  • pletí keřových skupin
  • kácení suchých stromů
  • ořezy stromů a keřů

Arboretum – provádí se:

  • čištění jezírek
  • mulčování záhonů

Zálivka – provádí se zálivka nově vysazených dřevin, květinových záhonů a nádob v rozsahu dle aktuálního počasí.

Průběžně probíhají tyto práce:

  • Úklid městských parků dle harmonogramu.