Údržba veřejné zeleně v tomto týdnu

Jakub Vicher

17. 10. 2022

V období od 17.10.2022 do 23.10.2022 se provádí na plochách veřejné zeleně, které jsou ve vlastnictví statutárního města Frýdek-Místek, tyto práce:

Parkové trávníky – provádí se 3. cyklus kosení na sídlištích K Hájku a Pod Lipinou, 6. cyklus kosení na plochách veřejných pohřebišť a podzimní vyhrabání trávníků na plochách veřejných pohřebišť.

Pietní místa – provádí se úklid.

Květinové záhony – provádí se příprava záhonů a výsadba dvouletek a cibulovin.

Porosty stromů a keřů provádí se:

  • kácení suchých stromů
  • ořezy stromů a keřů

Zálivka – provádí se zálivka nově vysazených dřevin, květinových záhonů a nádob v rozsahu dle aktuálního počasí.

Průběžně probíhají tyto práce:

  • Úklid městských parků dle harmonogramu.