ZRUŠENÍ DATOVÉ SCHRÁNKY A UKONČENÍ PODNIKÁNÍ PROSTŘEDNICTVÍM MOBILNÍHO ÚŘADU

Linda Holubová Blažková

27. 2. 2023

V souvislosti s ukončením podnikání a zrušení datové schránky nabízí živnostenský úřad, zejména imobilním občanům a seniorům, služby „mobilního úřadu“, tzn. v místě bydliště klienta vyplnit potřebné náležitosti formuláře. Následně podepsané podání předá zaměstnanec magistrátu k zpracování na živnostenský úřad.

K sjednání termínu návštěvy volejte: 558 609 190, 558 609 299, 558 609 197.

V ostatních případech, včetně okolních obcí mimo území města FM, lze situaci vyřešit e-mailem adresovaným na [email protected], s požadavkem na zasílání formulářů s předvyplněným vzorem, včetně plné moci. Po vyplnění potřebných náležitostí je možné podepsaný formulář doručit na podatelnu magistrátu v Místku nebo Frýdku, poštou, příp. prostřednictvím příbuzných, sousedů či známých, a to s neověřenou plnou mocí.

V uvedených případech dojde ke zrušení živnosti a bezprostředně i k zneplatnění datové schránky.