UPOZORNĚNÍ NA OBNOVENÍ ŽÁDOSTI O PRONÁJEM OBECNÍHO BYTU

Linda Holubová Blažková

27. 3. 2023

Odbor správy obecního majetku Magistrátu města ve Frýdku-Místku upozorňuje občany, kteří mají podanou žádost o pronájem obecního bytu, na nutnost jejího obnovení do 31. března 2023. V opačném případě bude žádost ze seznamu žadatelů vyřazena. (Platí i pro žádosti podané koncem roku 2022).


Obnovení žádosti o přidělení obecního bytu lze učinit pouze písemně. Formuláře jsou k dispozici na informacích v budově magistrátu na ul. Radniční 1148 a na internetových stránkách města

(http://www.frydekmistek.cz/cz/obcan/organy-mesta/magistrat-mesta/odbor-spravy-obecniho-majetku/tiskopisy-materialy/).

Vyplněný formulář „Obnovení žádosti o byt pro rok 2023“ mohou občané osobně odevzdat na podatelně magistrátu, nebo jej zaslat  poštou na adresu Magistrát města Frýdku-Místku, Radniční 1148, Frýdek-Místek, 738 01. Obnovení lze poslat i datovou schránkou (ID datové schránky: w4wbu9s) nebo na adresu podatelny: [email protected]  

Pro další vedení žádosti o pronájem obecního bytu musí žadatel zaplaceny veškerých dluhy (tj. pohledávky po lhůtě splatnosti), které statutární město eviduje na jméno žadatele (včetně dluhů přihlášených do insolvenčního řízení).