ÚPRAVY NA KATOLICKÉM HŘBITOVĚ

Adrian Hutyra

9. 10. 2023

Dne 5.9.2023 byla dokončena stavba páteřního chodníku vedoucí do zadní části hřbitova – k urnovému háji.

1. řada betonáže pro epitafy bude k dispozici od 31.10.2023.

Revitalizace zeleně – odstranění uhynulých stromů a výsadba nových proběhne na jaře příštího roku. Odbor ŽPaZ oslovil Ústřední kontrolní zemědělský ústav za účelem stanovení příčiny úhynu mladých javorů a stanovení dalšího postupu.

Do 31.11.2023 bude vysazen v prostoru před katolickým hřbitovem záhon z trvalek a okrasných dřevin.

Máte ke správě hřbitovů ještě nějaký podnět? Ozvěte se nám!