Uzavírka ul. Střelniční

Archiv

MM F-M

25. 5. 2005

V době od 30.05.2005 do 31.07.2005 bude uzavřena část ul. Střelniční.
Práce na rekonstrukci kanalizace a vodovodu budou probíhat ve dvou etapách:
– od ul. Jiráskova po ul. Klicperova – od 30.05.2005 do 31.07.2005
– od ul. Jiráskova po ul. Třanovského – od 13.06.2005 do 31.07.2005
Nejprve budou vyměněny hlavní řady a posléze dojde k opravě přípojek.

Objízdná trasa je vedena po ul. Jiráskova – Dr. Vančury – Klicperova – Třanovského.
Obyvatelům dotčeného úseku bude umožněn vjezd do uzavírky, pokud to probíhající práce dovolí, s tím, že vozidla budou odstavena mimo komunikaci (do dvorů).