Volná kapacita osobní asistence

Odbor sociálních služeb

5. 5. 2023

CENTRUM PRO ZDRAVOTNĚ POSTIŽENÉ MORAVSKOSLEZSKÉHO KRAJE O.P.S. – PŘIJÍMÁME NOVÉ KLIENTY SLUŽBY OSOBNÍ ASISTENCE

V současné době se uvolnila kapacita služby osobní asistence poskytované Centrem pro zdravotně postižené Moravskoslezského kraje o.p.s., detašované pracoviště Frýdek-Místek. Díky uvolnění kapacity tak může organizace přijmout nové klienty.

Když jsme zdraví, nepřemýšlíme o tom, kde sehnat invalidní vozík, jakým způsobem se dopravit k lékaři/na nákupy či kdo by nám pomohl s osobní hygienou a úklidem domácnosti. Život je ovšem vrtkavý a vše se může rázem změnit – ať už vlivem úrazu, nemoci či stáří. To co jsme kdysi bravurně zvládali sami, nám nyní může činit potíže. Jste-li Vy či Vaši blízcí v situaci, kdy nevíte jak dál, potřebujete poradit či pomoci vlivem zhoršení zdravotního stavu, naše organizace je tady pro Vás.

V rámci služby OSOBNÍ ASISTENCE pomáháme lidem přímo v jejich domácím prostředí. Kvalifikované osobní asistentky pomáhají s úkony, které již člověk vlivem svého zdravotního handicapu není schopen zvládat sám. Jedná se například o pomoc při osobní hygieně, oblékání, přichystání a podání stravy, péče o domácnost a mnoho dalšího. Osobní asistentky jsou tak nejen „prodlouženou rukou“ klientů, ale také se podílejí na jejich aktivním vyplnění volného času či je doprovázejí k lékařům nebo na nákupy.

Více informací o činnosti naší organizace naleznete na našich webových stránkách www.czp-msk.cz, telefonicky na čísle 774 993 214 či přímo na našem pracovišti.

Kontaktní údaje:

Detašované pracoviště Frýdek-Místek

Kolaříkova 2185, 738 01 Frýdek-Místek
Telefon/fax: +420 774 993 214
E-mail: czp.fm@czp-msk.cz