Volná kapacita osobní asistence

Odbor sociálních služeb

3. 10. 2022

Centrum pro zdravotně postižené, o. p. s., detašované pracoviště Frýdek-Místek, poskytuje terénní službu osobní asistence osobám, které mají sníženou soběstačnost z důvodu věku, chronického onemocnění nebo zdravotního postižení a jejichž situace vyžaduje pomoc jiné fyzické osoby.

Momentálně se uvolnila kapacita pro nové klienty. Osobní asistenci je možno zajistit od pondělí do neděle, v časech od 7.00 hod. do 20.00 hod. s ohledem na aktuální volnou kapacitu.

Bližší informace o osobní asistenci získáte na internetových stránkách www.czp-msk.cz nebo na tel. čísle 558 431 889 či e-mailu czp.fm@czp-msk.cz.