Výběrové řízení na pozici projektového a analytického pracovníka odboru sociálních služeb

Vendula Slívová

10. 7. 2023

Statutární město Frýdek-Místek – tajemník Magistrátu města Frýdku-Místku vyhlašuje výběrové řízení na místo projektového a analytického pracovníka oddělení koncepce a rozvoje odboru sociálních služeb služeb Magistrátu města Frýdek-Místek, Radniční 1148.

Termín podání přihlášek do: 31. 7. 2023

Předpokládaný nástup: srpen 2023 nebo dle dohody

Pracovní poměr: doba neurčitá