Vyhlášení výběrového řízení na místo informatika odboru informačních technologií MMFM

Archiv

MM F-M

18. 6. 2019

Zařazení:

neúředník 

Druh práce:

informatik

Místo výkonu práce:

město Frýdek-Místek

Platová třída:

 9

(platový stupeň podle délky uznané praxe v souladu s nařízením vlády č. 341/2017 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě; možnost postupného přiznání osobního příplatku dle zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů)

Předpokládaný nástup:

dle dohody

Pracovní poměr:

doba neurčitá

Požadované předpoklady:

 1. vyšší odborné vzdělání nebo střední vzdělání s maturitní zkouškou v oboru informačních technologií
 2. občanská bezúhonnost doložená výpisem z evidence Rejstříku trestů ne starším než 3 měsíce
 3. základní znalost a orientace v OS Windows, Linux, databázích Oracle a sítích LAN
 4. znalost agendového informačního systému Vera Radnice (nebo jiného agendového informačního systému státní správy) výhodou
 5. ochota dále se vzdělávat a učit se novým věcem
 6. dobré analytické schopnosti
 7. samostatnost, aktivnost, technická schopnost, umění jednat s lidmi, kreativita, schopnost práce pod zátěží, flexibilita, komunikativnost, zodpovědnost, týmová spolupráce, ochota se dále vzdělávat

K přihlášce je nutno doložit tyto doklady:

 • profesní životopis, ve kterém budou uvedeny údaje o dosavadních zaměstnáních a o odborných znalostech a dovednostech se zaměřením na požadované předpoklady 
 • ověřená kopie dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání
 • výpis z evidence Rejstříku trestů ne starší než 3 měsíce; u cizích státních příslušníků obdobný doklad vydaný domovským státem

Co nabízíme:

 • výborné pracovní prostředí a sehraný pracovní kolektiv
 • 25 dnů řádné dovolené, možnost čerpání zdravotního volna v délce až 3 dny v kalendářním roce, možnost čerpání neplaceného volna dle kolektivní smlouvy a příspěvek na penzijní připojištění
 • stravenky, volnočasové poukázky v hodnotě 4 tisíce Kč
 • možnost dalšího vzdělávání formou školení a seminářů
 • možnost zvyšování jazykových znalostí na pracovišti

Poskytnuté doklady a podklady pro výběrové řízení je nutno si osobně vyzvednout do deseti dnů po ukončení výběrového řízení. Po uplynutí této lhůty budou nevyzvednuté doklady a podklady skartovány.

V přihlášce uveďte i číslo telefonu a e-mailovou adresu, abychom Vás mohli aktuálně informovat o přesném datu a hodině výběrového řízení.

Přihlášky s požadovanými doklady zasílejte do 08. 07. 2019 v zalepené obálce s označením „Výběrové řízení – neotvírat“ a s uvedením adresy uchazeče na adresu:

Mgr. René Rozsypal
Magistrát města Frýdku-Místku
odbor informačních technologií
Radniční 1148
738 01  Frýdek-Místek
   

 

 

 

 

Ve Frýdku-Místku dne 17. 06. 2019

 

 

 

Mgr. Ing. Petr Menšík

tajemník Magistrátu města Frýdku-Místku