VÝVOZ OBJEMNÉHO ODPADU V BŘEZNU

Jakub Kohoutek

4. 3. 2024

Přistavení velkoobjemového kontejneru probíhá uvedený den do 14.00 hodin.

Stažení velkoobjemového kontejneru probíhá následující den v době od 06.00 do 12.00 hodin.

Dne 12.3.2024 bude přistaven kontejner na objemný odpad v Lískovci na Nové osadě (za krutí výrobou).

Dne 25.3.2024 budou přistaveny kontejnery na objemný odpad v Lískovci u katolického hřbitova a u kulturního domu.

Přesné a aktuální informace o svozu odpadu naleznete zde.