VÝZKUM: UKRAJINŠTÍ UPRCHLÍCI ZÍSKÁVAJÍ OD STÁTU POTŘEBNÉ INFORMACE RYCHLE A KVALITNĚ

Lenka Štefková

4. 6. 2024

Výzkum provedený organizací Socio.Faktor pro Ministerstvo vnitra České republiky, financovaný UNICEF, zmapoval informovanost ukrajinských uprchlíků v Česku, kteří mají dočasnou ochranu. Výsledky ukazují, že 79,4 % ukrajinských uprchlíků považuje informace poskytované státem za kvalitní a 80,9 % uvádí, že dostávají informace včas.

Tento průzkum byl motivován potřebou Ministerstva vnitra zajistit efektivní strategickou komunikaci s uprchlíky, kteří hledají spolehlivé informace v novém prostředí. Efektivní komunikace jim pomáhá nejen se připravit na životní změny spojené s migrací a integrací, ale také se bránit proti dezinformacím. Ministerstvo mělo zájem specifikovat používané komunikační kanály, aby zajistilo, že důležité informace dostávají všechny skupiny, včetně dětí a seniorů. Výsledky resort vnitra využije pro další zlepšování služeb.

Podrobnosti viz Tisková zpráva MV

informuje redakce OPK MV