Zápisy do 1. ročníku základního vzdělávání se konaly bez osobní přítomnosti dětí ve škole

Archiv

MM F-M

27. 4. 2021

Zápisy dětí do 1. ročníku základního vzdělávání proběhly v souladu s metodickým doporučením Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy bez osobní přítomnosti dětí ve škole v prodlouženém termínu od 6. 4. do 20. 4. 2021. Ředitelé škol obdrželi 589 žádostí o přijetí k povinné školní docházce, což je v porovnání s minulým rokem o 40 žádostí více. Nejvíce prvňáčků bylo zapsáno v základních školách na tř. T. G. Masaryka a na ulici El. Krásnohorské. Ředitelé frýdecko-místeckých základních škol přijali nejen děti ze svých školských obvodů, ale také všechny děti z jiných spádových škol.

 

Povinnou školní docházku musejí 1. září 2021 zahájit děti, které do 31. srpna 2021 dovrší věku šesti let, pokud jim nebyl povolen ředitelem školy odklad. O odklad školní docházky požádalo 97 zákonných zástupců dětí, tj. o 15 žádostí více než v roce předcházejícím. Odklad je možný pouze při doložení dvou doporučujících posouzení, a to příslušného školského poradenského zařízení (pedagogicko-psychologická poradna, speciálně pedagogické centrum) a odborného lékaře nebo klinického psychologa.

 

V současné době se v 1. ročníku základních škol vzdělává 441 žáků ve 22 třídách. V příštím školním roce by mělo do 23 tříd 1. ročníku základních škol nastoupit 492 prvňáčků.