ZÁPISY DO MATEŘSKÝCH ŠKOL PRO ŠKOLNÍ ROK 2021/2022

Archiv

MM F-M

12. 4. 2021

Vážení rodiče/zákonní zástupci,

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT) vydalo v souvislosti s protiepidemickými opatřeními metodické doporučení k organizaci zápisů do mateřských škol (MŠ) pro školní rok 2021/2022. Z metodického doporučení vyplývá, že je třeba se připravit na zápis v distanční podobě bez osobní přítomnosti dítěte ve škole. Pro příjem žádostí o přijetí k předškolnímu vzdělávání využijí MŠ zřizované statutárním městem Frýdek-Místek celé období stanovené školským zákonem, tj. od 2. 5. 2021 do 16. 5. 2021. Detailní informace k zápisu najdete na webu vámi vybrané školy (viz níže).

Předškolní vzdělávání se organizuje v souladu se školským zákonem pro děti ve věku od 2 do zpravidla 6 let. Dítě mladší 3 let nemá na přijetí do MŠ právní nárok.

Pro děti, které do 31. 8. 2021 dosáhnou věku 5 let, je od 1. 9. 2021 do zahájení povinné školní docházky předškolní vzdělávání povinné. Pokud ještě dítě do MŠ nedochází, musí ho zákonný zástupce přihlásit ve spádové MŠ (MŠ ve školském obvodu, v němž má dítě místo trvalého pobytu, v případě cizince místo pobytu), nebo v jiné vybrané MŠ v termínu zápisu. Nesplnění této povinnosti lze považovat za přestupek.

Na děti se státním občanstvím ČR, které pobývají v cizině po dobu delší než 90 dnů, se povinné předškolní vzdělávání nevztahuje. MŠMT doporučuje zákonným zástupcům těchto dětí, aby skutečnost dlouhodobého pobytu v zahraničí spádové MŠ oznámili, a to zejména pokud mají na území ČR trvalý pobyt.

Na webových stránkách MŠMT www.msmt.cz, v sekci Vzdělávání/Předškolní vzdělávání jsou zveřejněny informace o povinném předškolním vzdělávání.

Zastupitelstvo města na základě ustanovení školského zákona vydalo obecně závaznou vyhlášku č. 2/2020, kterou se stanoví školské obvody mateřských škol zřizovaných statutárním městem Frýdek-Místek. Spádová MŠ musí v souladu se školským zákonem přijmout přednostně děti ze svého školského obvodu, které před začátkem školního roku dosáhnou nejméně třetího roku věku, a to do výše povoleného počtu dětí uvedeného ve školském rejstříku. Konkrétní kritéria pro přijetí dětí k předškolnímu vzdělávání stanoví ředitel MŠ, který rozhoduje o přijetí dítěte ve správním řízení.

Dítě může být přijato k předškolnímu vzdělávání i v průběhu školního roku, pokud má MŠ volné místo.

Školské obvody mateřských škol jsou stanoveny takto:

a) školský obvod

Mateřské školy Beruška, Frýdek-Místek, Nad Lipinou 2318

(místa poskytování předškolního vzdělávání: FM, Nad Lipinou 2318 a FM, Olbrachtova 1421)

web: www.msberuska.cz

Mateřské školy Pohádka, Frýdek-Místek, Třanovského 404

(místa poskytování předškolního vzdělávání: FM, Třanovského 404 a FM, Gogolova 239)

web: www.mspohadkafm.cz

Základní školy a mateřské školy Frýdek-Místek, El. Krásnohorské 2254

(místo poskytování předškolního vzdělávání: FM, Lískovecká 2850)

web: http://5zsfm.cz/materska-skola/

Základní školy a mateřské školy Naděje, Frýdek-Místek, Škarabelova 562

(místo poskytování předškolního vzdělávání: FM, K Hájku 2972)

web: http://nadejems.webnode.cz/

tvoří ulice: 2. května, Akátová, Antala Staška, Borová, Bruzovská, Cihelní, Čs. červeného kříže, Divišova, Dlouhá, Dolní, Dr. Jánského, Dr. Vančury, El. Krásnohorské, Farní, Fügnerova, Gajdošova, Gogolova, H. Salichové, Habrová, Hasičská, Heydukova, Hluboká, Horní, Horymírova, Husova, Hutní, I. J. Pešiny, I. P. Pavlova, J. E. Purkyně, J. Kaluse, Jabloňová, Jana Švermy, Jaroslava Haška, Javorová, Jeronýmova, Jiráskova, Jiřího Hakena, Josefa Hory, Josefa Kajetána Tyla, Josefa Skupy, Joži Uprky, K Hájku, K Lesu, Karolíny Světlé, Klicperova, Křižíkova, Legionářská, Lískovecká, Lubojackého, Mánesova, Mariánské náměstí, Maryčky Magdonové, Maxe Švabinského, Míru, Na Aleji, Na Bažinách, Na Blatnici, Na Kopci, Na Podlesí, Na Půstkách, Na Stráni, Na Štěpnici, Nad Lipinou, Nad Mostárnou, Nad Rybníkem, Nad Stadionem, Olbrachtova, P. Jilemnického, Petra Cingra, Pod Školou, Pod Vodojemem, Prokopa Holého, Příčná, Puškinova, Radniční, Resslova, Revoluční, Rokycanova, Růžový pahorek, Rybnická, Řeznická, Skautská, Slunečná, Smetanova, Sokolská, Stanislava Kostky Neumanna, Střelniční, Škarabelova, Těšínská, Tichá, Tolstého, Topolová, tř. T. G. Masaryka, Třanovského, U Nemocnice, U Zavadilky, V. Vantucha, Vřesová, Zámecká, Zámecké nám., Zátiší, Žižkova,

tvoří místní část: Lískovec,

b) školský obvod

Základní školy a mateřské školy Frýdek-Místek, Jana Čapka 2555

(místa poskytování předškolního vzdělávání: FM, Slezská 2011, FM, Slezská 770 a FM, Bavlnářská 455)

web: http://msskrivanek.webnode.cz/

web: https://ms-pastelka5.webnode.cz/

Mateřské školy Mateřídouška, Frýdek-Místek, J. Božana 3141

(místo poskytování předškolního vzdělávání: FM, J. Božana 3141)

web: www.msmateridouska.cz

tvoří ulice: Bavlnářská, Bedřicha Václavka, Černá cesta, Dobrovského, Dr. M. Tyrše, Dr. Petra, Dvorská, Hlavní třída, J. Božana, Jana Čapka, Jiřího Mahena, Jiřího z Poděbrad, Josefa Kavky, Kostikovo náměstí, Kpt. Nálepky, Krátká, Lipová, M. Chasáka, Malá, Mikoláše Alše, Na Podvolání, Na Poříčí, Na Veselé, Na Vyhlídce, Na Výsluní, Nádražní, Národních mučedníků, Nové Dvory-Hlíny, Nové Dvory-Kamenec, Nové Dvory-Podhůří, Nové Dvory-Vršavec, Novodvorská, Ó. Łysohorského, Okružní, Panské Nové Dvory, Pekařská, Pod Zámečkem, Podlesní, Potoční, Přemyslovců, Příkrá, Růžová, Sadová, Slavíčkova, Slezská, Sokola Tůmy, Spojovací, Staroměstská, Svatoplukova, Šeříková, Těšínská, tř. T. G. Masaryka, Třešňová, V Zahradách, Viléma Závady,

c) školský obvod

Mateřské školy Sněženka, Frýdek-Místek, Josefa Lady 1790

(místa poskytování předškolního vzdělávání: FM, Josefa Lady 1790, FM, Svatopluka Čecha 170 a FM, 8. pěšího pluku 821)

web: www.mssnezenka.cz

tvoří ulice: 1. máje, 28. října, 4. května, 8. pěšího pluku, Anenská, Antonínovo náměstí, Bahno-Hlíny, Bahno-Příkopy, Bahno-Rovňa, Beethovenova, Beskydská, Bezručova, Bohuslava Martinů, Březová, Čelakovského, Družstevní, Dvořákova, Emy Destinové, Erbenova, F. Čejky, Farní náměstí, Fráni Šrámka, Františka Linharta, Frýdlantská, Gagarinova, Hálkova, Havlíčkova, Hlavní třída, J. Jabůrkové, J. Opletala, Janáčkova, Jaroslava Lohrera, Josefa Lady, Josefa Myslivečka, Josefa Suka, Josefa Václava Sládka, Jungmannova, K Olešné, Karla Hynka Máchy, Ke Splavu, Komenského, Křížkovského, Kvapilova, Květná, Lesní, Libušina, Luční, Malé náměstí, Malý Koloredov, Maxima Gorkého, Mozartova, Myslbekova, Na Hrázi, Na Konečné, Na Příkopě, Nad Cihelnou, Nad Potokem, Nad Přehradou, náměstí Svobody, Nerudova, Nová, Ostravská, Palackého, Palkovická, Pavlíkova, Pionýrů, Pivovarská, Pod Letištěm, Podpuklí, Politických obětí, Polní, Příborská, Riegrova, Rudolfa Vaška, Rybářská, Říční, Spořilov, Stará cesta, Stará Riviera, Svazarmovská, Svatopluka Čecha, Školská, Štursova, Tržní, Třebízského, U Náhonu, U Ostravice, U Staré pošty, Václava Talicha, Vojanova, Vojtěcha Martínka, Wolkerova, Zborovská, Zdeňka Štěpánka, Zahradní, Zelená,

d) školský obvod

Mateřské školy Frýdek-Místek, Anenská 656, příspěvková organizace

(místa poskytování předškolního vzdělávání: FM, Anenská 656 a FM, Jiřího Trnky 63)

web: www.msanenska.cz

tvoří ulice: 8. pěšího pluku, 17. listopadu, Anenská, Antonínovo náměstí, Bahno-Štandl, Beskydská, Boženy Němcové, Brožíkova, Březinova, Collo-louky, Čajkovského, Československé armády, Dr. Antonína Vaculíka, Dvořákova, Erbenova, Farní náměstí, Fibichova, Foerstrova, Foglarova, Hálkova, Hlavní třída, J. Opletala, Jaroslava Lohrera, Jiřího Trnky, Josefa Václava Sládka, Karla Hynka Máchy, Kolaříkova, Kollárova, Libušina, Lidická, Malé náměstí, Malý Koloredov, Marie Majerové, Marie Pujmanové, Na Příkopě, náměstí Svobody, Ondrášova, Ostravská, Pionýrů, Piskořova, Pivovarská, Pod Štandlem, Příborská, Raisova, Riegrova, Spořilov, Stará cesta, Štursova, Tržní, U Staré pošty, Vítězslava Nezvala, Vojanova, Vrchlického, Wolkerova, Zahradní,

e) školský obvod

Mateřské školy Frýdek-Místek, Josefa Myslivečka 1883

(místa poskytování předškolního vzdělávání: FM, Josefa Myslivečka 1883, FM, F. Čejky 420 a FM, Lysůvky, Příborská 37)

web: www.jmyslivecka.cz

tvoří ulice: 1. máje, 4. května, 28. října, Bahno-Hlíny, Bahno-Příkopy, Bahno-Rovňa, Beethovenova, Beskydská, Bezručova, Bohuslava Martinů, Březová, Čelakovského, Družstevní, Emy Destinové, F. Čejky, Fráni Šrámka, Františka Linharta, Frýdlantská, Gagarinova, Havlíčkova, J. Jabůrkové, Janáčkova, Josefa Lady, Josefa Myslivečka, Josefa Suka, Jungmannova, K Olešné, Ke Splavu, Komenského, Křížkovského, Kvapilova, Květná, Lesní, Luční, Malé náměstí, Maxima Gorkého, Mozartova, Myslbekova, Na Hrázi, Na Konečné, Nad Cihelnou, Nad Potokem, Nad Přehradou, Nerudova, Nová, Palackého, Palkovická, Pavlíkova, Pod Letištěm, Podpuklí, Politických obětí, Polní, Příborská, Rudolfa Vaška, Rybářská, Říční, Stará Riviera, Svatopluka Čecha, Svazarmovská, Školská, Třebízského, U Náhonu, U Ostravice, Václava Talicha, Vojtěcha Martínka, Zborovská, Zdeňka Štěpánka, Zelená,

tvoří místní části: Lysůvky a Zelinkovice,

f) školský obvod

Základní školy a mateřské školy Frýdek-Místek, Lískovec, K Sedlištím 320

(místo poskytování předškolního vzdělávání: FM, Lískovec, K Sedlištím 182)

web: http://info.skola.liskovec.cz/

tvoří místní část: Lískovec,

g) školský obvod

Základní školy a mateřské školy Frýdek-Místek – Chlebovice, Pod Kabáticí 107, příspěvková organizace

(místo poskytování předškolního vzdělávání: FM, Chlebovice, Pod Kabáticí 193)

web: http://zschlebovice.cz/s-skolka

tvoří místní část: Chlebovice,

h) školský obvod

Základní školy a mateřské školy Frýdek-Místek – Skalice 192, příspěvková organizace

(místo poskytování předškolního vzdělávání: FM, Skalice 192)

web: https://www.skolaskalice.cz/Materska-skola.html

tvoří místní část: Skalice.