Zápisy do mateřských škol pro školní rok 2022/2023

Archiv

MM F-M

14. 4. 2022

Vážení rodiče/zákonní zástupci,

 

zápisy k předškolnímu vzdělávání v mateřských školách (MŠ) zřizovaných statutárním městem Frýdek-Místek (SMFM) proběhnou v pondělí 9. 5. 2022 a v úterý 10. 5. 2022, s výjimkou škol v Chlebovicích (pouze 9. 5. 2022) a ve Skalici (pouze 10. 5. 2022). Bližší informace k zápisu najdete na webu vámi vybrané školy.

 

Zápisy k předškolnímu vzdělávání se uskuteční

ve školách

na těchto místech

MŠ Beruška, FM, Nad Lipinou 2318

web: www.msberuska.cz

 • MŠ FM, Nad Lipinou 2318
 • MŠ FM, Olbrachtova 1421

MŠ Pohádka, FM, Třanovského 404

web: www.mspohadkafm.cz

 • MŠ FM, Třanovského 404
  (zde se zapisují děti i pro MŠ FM, Gogolova 239)

ZŠ a MŠ Naděje, FM, Škarabelova 562

web: http://nadejems.webnode.cz/

 • MŠ FM, K Hájku 2972

MŠ Barevný svět, FM, Slezská 770, příspěvková organizace

web: www.ms-barevnysvet.cz

 • MŠ FM, Slezská 770
 • MŠ FM, Bavlnářská 455
 • MŠ FM, Slezská 2011

MŠ Mateřídouška, FM, J. Božana 3141

web: www.msmateridouska.cz

 • MŠ FM, J. Božana 3141
 • MŠ FM, Lískovecká 2850

MŠ Sněženka, FM, Josefa Lady 1790

web: www.mssnezenka.cz

 • MŠ FM, Josefa Lady 1790
 • MŠ FM, 8. pěšího pluku 821
 • MŠ FM, Svatopluka Čecha 170

MŠ Radost, FM, Anenská 656, příspěvková organizace

web: www.msanenska.cz

 • MŠ FM, Anenská 656
  (zde se zapisují děti i pro MŠ FM, Jiřího Trnky 63)

MŠ Sluníčko, FM, Josefa Myslivečka 1883

web: www.jmyslivecka.cz

 • MŠ FM, Josefa Myslivečka 1883
 • MŠ FM, F. Čejky 420
 • MŠ FM, Lysůvky, Příborská 37

ZŠ a MŠ FM, Lískovec, K Sedlištím 320

web: http://info.skola.liskovec.cz/

 • ZŠ FM, Lískovec, K Sedlištím 320

ZŠ a MŠ FM – Chlebovice, Pod Kabáticí 107, příspěvková organizace

web: www.zschlebovice.cz

 • MŠ FM, Chlebovice, Pod Kabáticí 107

ZŠ a MŠ FM – Skalice 192, příspěvková organizace

web: https://www.skola-skalice.cz/

 • MŠ FM, Skalice 192

 

Předškolní vzdělávání se organizuje v souladu se školským zákonem pro děti ve věku od 2 do zpravidla 6 let. Dítě mladší 3 let nemá na přijetí do MŠ právní nárok.

Zastupitelstvo města vydalo obecně závaznou vyhlášku č. 5/2022, kterou se stanoví školské obvody MŠ zřizovaných SMFM. Spádová MŠ (MŠ ve školském obvodu, v němž má dítě místo trvalého pobytu, v případě cizince místo pobytu) musí v souladu se školským zákonem přijmout přednostně děti ze svého školského obvodu, které před začátkem školního roku dosáhnou nejméně třetího roku věku, a to do výše povoleného počtu dětí uvedeného ve školském rejstříku. Konkrétní kritéria pro přijetí dětí k předškolnímu vzdělávání stanoví ředitel MŠ.

Pro dítě, které do 31. 8. 2022 dosáhne věku 5 let, je od 1. 9. 2022 do zahájení povinné školní docházky předškolní vzdělávání povinné. Pokud ještě dítě do MŠ nedochází, musí ho zákonný zástupce přihlásit ve spádové MŠ, nebo v jiné vybrané MŠ v termínu zápisu. Nesplnění této povinnosti lze považovat za přestupek.

Na děti se státním občanstvím ČR, které pobývají v cizině po dobu delší než 90 dnů, se povinné předškolní vzdělávání nevztahuje. Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT) doporučuje zákonným zástupcům těchto dětí, aby skutečnost dlouhodobého pobytu v zahraničí spádové MŠ oznámili, a to zejména pokud mají na území ČR trvalý pobyt.

Na webových stránkách MŠMT www.msmt.cz, v sekci Vzdělávání/Předškolní vzdělávání jsou zveřejněny informace o povinném předškolním vzdělávání.