Zápisy do mateřských škol pro školní rok 2023/2024

Linda Holubová Blažková

25. 4. 2023

Vážení rodiče/zákonní zástupci,

zápisy k předškolnímu vzdělávání v mateřských školách (MŠ) zřizovaných statutárním městem Frýdek-Místek (SMFM) proběhnou v pondělí 15. 5. 2023 a v úterý 16. 5. 2023, s výjimkou školy v Chlebovicích (pouze 15. 5. 2023). Bližší informace k zápisu najdete na webu vámi vybrané školy. Uvedené jednotné termíny zápisů k předškolnímu vzdělávání se týkají všech dětí, jsou tedy určeny i pro děti, na které se vztahuje dočasná ochrana v souvislosti s válkou na Ukrajině.

Zápisy k předškolnímu vzdělávání se uskuteční

ve školáchna těchto místech
MŠ Beruška, FM, Nad Lipinou 2318 web: www.msberuska.czMŠ FM, Nad Lipinou 2318 MŠ FM, Olbrachtova 1421
MŠ Pohádka, FM, Třanovského 404 web: www.mspohadkafm.czMŠ FM, Třanovského 404
(zde se zapisují děti i pro MŠ FM, Gogolova 239)
ZŠ a MŠ Naděje, FM, Škarabelova 562 web: http://nadejems.webnode.cz/MŠ FM, K Hájku 2972
MŠ Barevný svět, FM, Slezská 770, příspěvková organizace web: www.ms-barevnysvet.czMŠ FM, Slezská 770MŠ FM, Bavlnářská 455MŠ FM, Slezská 2011
MŠ Mateřídouška, FM, J. Božana 3141 web: www.msmateridouska.czMŠ FM, J. Božana 3141MŠ FM, Lískovecká 2850
MŠ Sněženka, FM, Josefa Lady 1790 web: www.mssnezenka.czMŠ FM, Josefa Lady 1790MŠ FM, 8. pěšího pluku 821MŠ FM, Svatopluka Čecha 170
MŠ Radost, FM, Anenská 656, příspěvková organizace web: www.msanenska.czMŠ FM, Anenská 656
(zde se zapisují děti i pro MŠ FM, Jiřího Trnky 63)
MŠ Sluníčko, FM, Josefa Myslivečka 1883 web: www.jmyslivecka.czMŠ FM, Josefa Myslivečka 1883MŠ FM, F. Čejky 420MŠ FM, Lysůvky, Příborská 37
ZŠ a MŠ FM, Lískovec, K Sedlištím 320 web: https://www.liskovec.czMŠ FM, Lískovec, K Sedlištím 182
ZŠ a MŠ FM – Chlebovice, Pod Kabáticí 107, příspěvková organizace web: www.zschlebovice.czMŠ FM, Chlebovice, Pod Kabáticí 193
ZŠ a MŠ FM – Skalice 192, příspěvková organizace web: https://www.skola-skalice.cz/MŠ FM, Skalice 192

Předškolní vzdělávání se organizuje v souladu se školským zákonem pro děti ve věku od 2 do zpravidla 6 let. Dítě mladší 3 let nemá na přijetí do MŠ právní nárok.

Zastupitelstvo města vydalo obecně závaznou vyhlášku č. 4/2023, kterou se stanoví školské obvody MŠ zřizovaných SMFM. Spádová MŠ (MŠ ve školském obvodu, v němž má dítě místo trvalého pobytu, v případě cizince místo pobytu) musí v souladu se školským zákonem přijmout přednostně děti ze svého školského obvodu, které před začátkem školního roku dosáhnou nejméně třetího roku věku, a to do výše povoleného počtu dětí uvedeného ve školském rejstříku. Konkrétní kritéria pro přijetí dětí k předškolnímu vzdělávání stanoví ředitel MŠ.

Pro dítě, které do 31. 8. 2023 dosáhne věku 5 let, je od 1. 9. 2023 do zahájení povinné školní docházky předškolní vzdělávání povinné. Pokud ještě dítě do MŠ nedochází, musí ho zákonný zástupce přihlásit ve spádové MŠ, nebo v jiné vybrané MŠ v termínu zápisu. Nesplnění této povinnosti lze považovat za přestupek.

Na děti se státním občanstvím ČR, které pobývají v cizině po dobu delší než 90 dnů, se povinné předškolní vzdělávání nevztahuje. Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT) doporučuje zákonným zástupcům těchto dětí, aby skutečnost dlouhodobého pobytu v zahraničí spádové MŠ oznámili, a to zejména pokud mají na území ČR trvalý pobyt.

Na webových stránkách MŠMT www.msmt.cz, v sekci Vzdělávání/Předškolní vzdělávání jsou zveřejněny informace o povinném předškolním vzdělávání.