Záření 2022

Odbor sociálních služeb

18. 10. 2022

Dne 7. 10. 2022 uspořádalo statutární město Frýdek-Místek pod taktovkou odboru sociálních služeb již šestý ročník preventivní akce Záření, která se nesla v duchu protidrogové prevence a zdravého životního stylu.

Akce byla již tradičně zahájena exhibičním fotbalovým zápasem mezi fotbalovou třídou 5. základní školy a kluky z ulice Míru. Cílem utkání bylo zejména sblížit děti z rozdílných prostředí, a to prostřednictvím fair-play soutěže. Každý hráč obdržel jako pozornost upomínkové předměty města Frýdku-Místku a sladkou odměnu.

Na akci Záření, jejímž cílem bylo posílení preventivního působení na děti a mladistvé v oblasti návykových látek a závislostního chování, se podílely subjekty z řad sociálních služeb působících v lokalitě na ul. Míru a další spolupracující organizace. Zázemí službám poskytovalo přilehlé Komunitní centrum.

Pro návštěvníky byl připraven zábavný interaktivní program v podobě sportovních, edukačních
a volnočasových aktivit a nechyběla ani ukázka přípravy zdravé svačinky. Účastnící si tak odnesli nejen bohaté zážitky, ale i cenné rady a informace z oblasti drogové problematiky.

Děkujeme tímto pracovníkům Charity Frýdek-Místek a Renarkonu, o. p. s., pedagogům z 5. základní školy a dalším spolupracujícím organizacím za účast na akci a realizaci preventivních aktivit.