Autobusové zastávky dostávají polepy proti nárazům ptáků

Archiv

MM F-M, Bc. Jana Matějíková

18. 9. 2020

„Prosklené plochy jsou pro ptáky nebezpečné. Letící pták v nich nevidí překážku a má za to, že může pokračovat v letu. Docela často se stává, že do prosklené zastávky narazí, zraní se a následně i uhyne. Abychom tuto skutečnost co nejvíce eliminovali, necháváme naše prosklené autobusové zastávky polepit fólií s celoplošným potiskem siluet ptáků doplněným slogany a logem města. Polep je volen tak, aby na skle vytvořil efekt zábrany, ale přitom zastávku nezatemnil,“ uvedl náměstek primátora Karel Deutscher.

Typ a formu ochranné fólie konzultovalo město i s odborníky z řad ornitologů. „Vyjadřovali se k barvě a motivu siluet, ale také rozmezí mezi nimi. Může se zdát, že siluety jsou naskládané příliš nahusto, což je ale správně, protože mezi motivy je nutné dodržovat vzdálenost do 10 cm, větší volnou plochu už ptáci pokládají za vhodnou k průletu, takže jedna silueta na jedné prosklené ploše je nedostatečná. Podle ornitologů je také možné použít jakýkoliv motiv siluety, nemusí se jednat jen o siluetu dravce, může to být kytka, geometrický tvar nebo list, jde o to, aby na skle byla vytvořena optická překážka. Je tedy možné, že další zastávky budou mít motiv siluety jiný,“ přiblížil komunikaci s ornitology hlavní architekt města Ondřej Zdvomka, který má mimo jiné ve své kompetenci také estetickou stránku města.

„Nyní bylo ochranným polepem proti nárazu ptáků opatřeno 12 autobusových zastávek, které byly vyhodnoceny jako rizikové. Jedná se o zastávky jak v centru města, například na frekventované ulici Ostravská, která je lemována vzrostlými stromy, tak v okrajových částech, například v Chlebovicích, kde jsou za zastávkou rozlehlé volné plochy, což láká ptáky k volnému průletu. V příštím roce bychom chtěli v této aktivitě pokračovat,“ dodal náměstek primátora Jakub Míček.

Náklady na polep 12 autobusových zastávek speciální fólií odolnou vůči vlivům počasí činí 225 tisíc korun (vč. DPH).