BEZPEČNĚJŠÍ FRÝDEK-MÍSTEK. RADNICE ZAVÁDÍ DALŠÍ OPATŘENÍ NEJEN NA ANENSKÉ

Jana Musálková Jeckelová

12. 9. 2023

Sídliště Anenská a další problémové lokality ve Frýdku-Místku jsou pod drobnohledem. Město již zavedlo řadu opatření, která mají vést zejména ke zvýšení bezpečnosti a zajištění veřejného pořádku na exponovaných místech. Nyní přidává další.

Nepořádek, obtěžování hlukem, znečišťování veřejného prostranství, alkohol či drogy na veřejnosti. To jsou některé z mnoha jevů, kterými nepřizpůsobiví ztěžují slušným obyvatelům život v problémových lokalitách.

„Není jednoduché a mnohdy zcela nemožné změnit chování a životní nastavení některých lidí. Zároveň je však nepřípustné, aby hrstka nepřizpůsobivých ovlivňovala životy slušných a spořádaných občanů například na sídlišti Anenská a na dalších místech. Snažíme se postupnými kroky vrátit situaci do normálu. Cílem je, aby se obyvatelé i návštěvníci Frýdku-Místku cítili ve městě bezpečně, i proto zjišťujeme jejich názory například v pocitových mapách,“ uvedl primátor Petr Korč (Naše Město F-M).

Sídliště Anenská, na kterém jsou provozovány soukromé hotelové domy Permon a Paskov, je pro nepřizpůsobivé doslova magnetem. V jejich bezprostředním okolí radnice již nechala odstranit původní kamenné zídky, na kterých lidé posedávali zejména ve večerních hodinách a obtěžovali obyvatele hlukem. V okolí zídek obvykle odpadky, láhve, oblečení a injekční stříkačky, což je díky odstranění zídek minulostí. Došlo také k odstranění nevyužívaného asfaltového povrchu bývalého hřiště v ulici Pionýru a zatravnění plochy. Dále město nechalo rozšířit kamerový systém a vyměnit 13 laviček na tamním dětském dopravním hřišti.

Nově v rámci řešení problematiky na sídlišti Anenská zástupci města navštívili přilehlé provozovny potravin a nábytku, stejně jako čerpací stanici. S provozovateli debatovali nad možnostmi, jak nepřizpůsobivým zabránit ve využívání venkovních přístřešků nebo sociálních zařízení těchto soukromých zařízení.

Dalšími cíli radnice, které mají eliminovat například problémy s užíváním alkoholu u mladistvých, je rozšíření kamerového systému na vstupy všech městských škol a vybudování parkoviště v bývalém výměníku nyní využívanému jako bar naproti 6. ZŠ.

Radnice dále řešila narušování provozu v městském bytovém domě se sociálními byty v ulici Malý Koloredov. Nově zde nechá zavést kamerový systém. V případě, že opatření nebude dostatečně účinné, bude město uvažovat o zprovoznění vrátnice. V úvaze je také přestěhování tamní výdejny materiální a potravinové pomoci do jiných městských prostor, aby nedocházelo ke střetu klientů výdejny s obyvateli domu.

ASISTENTI KRIMINALITY OPĚT V ULICÍCH

Současné vedení vrátilo do ulic asistenty prevence kriminality. Primárně působí především na exponovaných místech, kde provádějí kontrolu, sbírají použité jehly a jednají s lidmi bez domova.

„Asistenti si během svého krátkého působení získali sympatie obyvatel, kteří vnímají jejich přítomnost v ulicích a obrací se na ně s problémy, podněty a stížnostmi. Jejich postoj k plnění zadaných úkolů je nadstandardní a během pochůzkové činnosti průměrně nachodí až 20 km za den. Jednoznačně se osvědčili,“ uvedla náměstkyně primátora pro sociální služby a zdravotnictví, protidrogové aktivity a prevenci Leona Sárkőziová (ANO 2011).

Samozřejmostí je zintenzivnění kontrol ze strany městské policie. Strážníci hlídají mimo jiné dodržování obecně závazné vyhlášky, která zakazuje konzumaci alkoholu a kouření v určitých lokalitách (např. alkohol je nepřípustné pít do 100 metrů od škol). V případě, že lidé nerespektují provozní řád hřišť, a to v souvislosti se zajištěním pořádku, bezpečnosti nebo ochrany dalších návštěvníků, hrozí jim vykázání z hřiště, předání státní policii či případný postih.

Radnice neopomíná ani další místa ve městě, na kterých se lidi bez domova a nepřizpůsobiví sdružují. Jde například o altán s ohništěm u Úřadu práce ČR na břehu Ostravice, který osídlili a zaneřádili lidé bez domova. Pod dohledem sociálních pracovníků nyní odklidili téměř desítku pytlů odpadu.