BEZPEČNOST: FRÝDEK-MÍSTEK PROVĚŘUJE STROMY

René Stejskal

10. 11. 2023

Město Frýdek-Místek spustilo přístrojové hodnocení bezpečnosti stromů. Jedná se o tzv. hodnotné a významné stromy.

„Každý z vytipovaných stromů bude podroben tahové zkoušce. To znamená, že bude uměle zatížen, aby mohl být změřen náklon kmene a deformace. Výsledkem je vyhodnocení odolnosti proti vyvrácení při vichřici,“ popsal náměstek primátora pro investice, finance, rozpočet, životní prostředí a útvar hlavního architekta Jiří Kajzar (Naše Město F-M). 

Odborníci dále zkontrolují kmeny vybraných stromů tomografem. Zjistí tak jejich odolnost proti zlomu. Akustický tomograf pracuje na principu šíření zvukových vln skrz kmen a dřevo stromů. Přístroj vytvoří barevnou fotografii průřezem kmene, odhalí dutiny a vyhodnotí odolnost proti zlomu.

„Stav stromů vyhodnocujeme v místech s větším pohybem chodců – v parku Jižní svahy, v Puškinově parku poblíž chodníku, u domů v ulicích Óndry Lysohorského, Politických obětí, v Bezručově ulici, u parkoviště v ulici Viléma Závady a u komunikace Bahno – Příkopy,“ vypočetl Jiří Kajzar.

Tahové zkoušky a vyhodnocování tomografem bude probíhat do 16. listopadu. Poté následuje zpravování posudku, který stanoví případná opatření, jako vhodný ořez, instalaci bezpečnostní vazby nebo případně pokácení. Výsledky budou k dispozici v průběhu prosince.