BUDOVA BÝVALÉ ŠKOLY OPĚT ZAČLENĚNA DO STRUKTURY MĚSTA: NOVÁ SLUŽEBNA STRÁŽNÍKŮ JE HOTOVA

Jana Musálková Jeckelová

17. 5. 2024

První vlaštovka nové městské čtvrti ve Frýdku-Místku!

Radnice zrekonstruovala budovu bývalé textilní školy v Těšínské ulici. Začlenila tak nevyužívaný objekt původního slezanského areálu zpět do urbanistické struktury města. Zázemí v ní našli strážníci městské policie a přestupkové oddělení odboru vnitřních věcí magistrátu. Úpravy lokality mají pokračovat výstavbou nových obytných budov, obchodů a služeb soukromým investorem.

Nové zázemí získali strážníci ve Frýdku-Místku. Radnice nechala zrekonstruovat nevyužívanou budovu bývalého textilního učiliště v Těšínské ulici. Zároveň tak došlo k oživení první z budov nefunkčního průmyslového areálu, kterou opět mohou využívat občané města.

„Usilujeme o navrácení uzavřených, neprůchodných a nefunkčních textilních areálů zpět do struktury města. Nová služebna je prvním objektem, který jsme oživili a vrátili zpět do užívání obyvatelům. Projekt rekonstrukce vznikl již v roce 2018. Tehdy město objekt získalo formou směny v rámci uzavření memoranda o spolupráci se společností Slezan Holding a.s. V roce 2021 jsme projekt oživili z letargie a zahájili jeho kompletní rekonstrukci,“ upřesnil náměstek pro investice, finance a rozpočet, útvar hlavního architekta a majetkoprávní vztahy města Jiří Kajzar (Naše Město F-M).

Stejně jako každá investiční akce se neobejde bez problémů, i tato byla provázena mnoha komplikacemi. Byly provedeny komplexní práce, v celém rozsahu vnitřních i venkovních úprav, které zahrnovaly velké bourací práce. Řemeslníci upravili vnitřní dispozice, vystavěli nové stropní konstrukce, položili podlahy a povrchově upravili svislé zdi. Dále kompletně vyměnili krov a střešní plášť, také okna i dveře a zateplili fasádu. Úpravami prošly i inženýrské sítě. Nové jsou všechny vnitřní instalace, dešťová kanalizace, přípojka splaškové kanalizace, plynu, vody i přípojka pro datovou síť.

„Chceme, aby nejen městské budovy byly napojeny na dálkové vytápění, takže součástí bylo přivedení horkovodu do této části města. Bylo nutné vyřešit zásobování teplem a teplou vodou nejen pro novou služebnu, ale také pro bytové domy s nebytovými prostory podél Slezské ulice. Toto zásobování je aktuálně řešeno prostřednictvím výměníkové stanice společnosti DISTEP a.s. v zadním traktu budovy, kdy pro napojení budov podél Slezské ulice bylo nutné provést protlak pod Těšínskou ulicí,“ vysvětlil náměstek Jiří Kajzar.

Kontaktní centrum městské policie najdou návštěvníci v prvním patře budovy, kde je také přestupkové oddělení magistrátu. V druhém patře řeší strážníci administrativu, obsluhují dispečink a mají k dispozici sociální zázemí, šatny se sprchami a instruktážní místnost.

„Poloha nové služebny městské policie je strategická. Cílem města bylo vytvořit bezpečnostní centrum blízko budoucího dopravního uzlu u vlakového nádraží, kde vznikne nový dopravní terminál a přesune se tam autobusové nádraží. Promění se celý prostor přednádraží, kde vznikne nová čtvrť. Byty se službami vybuduje vlastník areálu, Slezan Holding a.s., se kterým spolupracujeme na základě memoranda. Memorandum je výsledkem dobré spolupráce se Slezanem a chrání průmyslové budovy s historickou hodnotou, které ve městě musejí zůstat jako připomínka slavné textilní historie ve Frýdku-Místku,“ uvedl primátor Petr Korč (Naše Město F-M).

Součástí rekonstrukce je také vybudování 7 nových parkovacích míst pro vozidla strážníků, stání pro imobilní občany, přístřešek pro kola a motocykly za objektem. Dále úprava prostoru před budovou, kterou lemují zídky z pohledového betonu. Vstup do budovy je ozvláštněn plochou z cortenu, oceli s výjimečnou odolností proti povětrnostním vlivům. Je připomínkou tradičního vyrábění plechů ve frýdecko-místeckých válcovnách. Zajímavým prvkem je také nerezová ocelová síť umístěna na části fasády pro uchycení kvetoucích popínavých rostlin, které vytvoří tzv. „zelenou stěnu“.

Rekonstrukce vyšla na necelých 77,5 milionu korun včetně DPH, s tím, že necelých 32 milionů korun činila dotace z rozpočtu Státního fondu podpory investic a 15,5 milionu korun získalo prostřednictvím bezúročného úvěru. Původní služebna městské policie na třídě TGM, která nesplňovala parametry pro výkon práce strážníků, bude nabídnuta formou licitace k prodeji.

Dalším krokem města bude rekonstrukce přilehlé křižovatky ulic Těšínská a Slezská. Dojde k obnově povrchu vozovky, úpravě jízdních pruhů, posunutí autobusové zastávky a výškové úpravě chodníku podél Těšínské ulice. Cílem je zvýšení komfortu užívání a zvýšení bezpečnosti provozu v tomto veřejném prostoru. Úpravy mají začít na podzim tohoto roku.