CAS: AKTIVITY SENIORŮ ZŮSTÁVAJÍ BEZE ZMĚN, POMÁHÁ JIM SPRÁVCE

Jana Musálková Jeckelová

11. 8. 2022

Organizace působí ve frýdecko-místeckém Centru aktivních seniorů (CAS) i nadále beze změn. Přibyl jen správce, který ulehčil jedné ze seniorských organizací, jež se dosud o správcovské činnosti starala. Správce zajišťuje, aby všechny spolky měly vhodné podmínky pro svou pestrou činnost.

Aktivity pro seniory v místeckém CASu běží i nadále bez omezení. Organizace seniorů prostory využívají bezplatně a organizují své oblíbené aktivity. Nový správce (tj. odbor správy obecního majetku v zastoupení několika zaměstnanci) má za úkol se starat o městský majetek, řešit závady, vytápění, klimatizaci, napojení na sítě apod. Seniorům se tak uvolnily ruce, aby se mohli věnovat jen svým aktivitám a nemuseli se starat o chod budovy nebo o závady.

„CAS patří a bude patřit seniorům a město působení seniorských spolků v CASu podporuje. Seniorům v žádném případě nezasahujeme do organizace činností, neubíráme jim možnosti trávení volného času, naopak své aktivity mohou dále rozvíjet. Jedinou a pozitivní změnou je působení správce, který dohlíží na to, aby senioři měli zajištěno zázemí bez starostí,“ potvrdil primátor Petr Korč (Naše Město F-M).

Správce se o chod centra stará namísto jednoho ze dvou působících spolků, kterému se díky tomu uvolnily ruce na samotné aktivity pro uživatele.

„Zatím jsme se o tyto činnosti starali my, musel jsem starat o odběry tepla a další technické věci, o které se nyní postará nový správce, díky tomu se budeme moct starat pouze o naši činnost, hlavní pro nás je, aby centrum dobře fungovalo,“ uvedl dříve předseda frýdecko-místecké organizace Senioři ČR Dalibor Kališ.

Vedle městské organizace Senioři ČR, která působí v budově od jejího vzniku, začal v lednu působit druhý velký seniorský spolek ASEČ F-M – Aktivní senioři Česko, Frýdek-Místek, díky jehož činnosti, zaměřené také na mladší seniorských věk, se nabídka aktivit ještě rozšířila.

„Seniorské organizace mají uzavřeny smlouvy a působí v městské budově dál. Vše funguje a senioři se mohou bez starostí zaměřit na své oblíbené aktivity, kterými si obohacují volný čas. Naším cílem je také to, aby se tamní vrátnice stala příjemným a vstřícným místem, kde se senioři dočkají vlídného slova a rady nebo pomoci,“ řekl náměstek primátora pro sociální oblast Igor Juriček (Piráti).

Město řeší ve prospěch seniorů také nenadálé situace. Vzhledem k nárůstu cen pohonných hmot vypověděl smlouvu autobusový dopravce, který zajišťoval dopravu seniorů na výlety. Protože se jednalo o velmi oblíbené a dobře připravené akce s programem, zařizuje město seniorům operativně dopravu na základě jejich požadavků u jiných společností.

Město dbá také na kvalitu bydlení svých občanů v seniorském věku. V penzionu v Lískovecké ulici dokončilo rekonstrukci bytových jader, aby odpovídaly současnému standardu bydlení. V domově v ulici 28. října město nechalo zřídit na každém patře příjemné společenské prostory, kde se senioři scházejí k zájmovým aktivitám a které tam citelně chyběly. Město také připravuje rekonstrukci prostor v domově ve Školské ulici. Po dokončení budou klienti využívat jedno- a dvoulůžkové pokoje nově vybavené vlastním sociálním zařízením.

Radnice seniory pravidelně informuje a udržuje s nimi kontakt. Primátor Petr Korč v červnu zahájil pravidelná setkávání se seniory v CASu. Na prvním z nich vyslechl připomínky účastníků a převzal jejich podněty na zlepšení chodu města. Další setkání se uskuteční ještě v srpnu.