ČÁSTEČNÁ UZAVÍRKA ULICE KŘIŽÍKOVA

Linda Holubová Blažková

18. 12. 2023

Informujeme, že 21.-22. 12. 2023 dojde k částečné uzavírce silničního provozu na ulici Křižíkova a s tím související úpravu dopravního značení z důvodu stavebních prací v rámci realizace opravy železničního svršku v době od 8:00 do 15:00 hodin.

Objížďka je stanovena po volné části komunikace, provoz bude řízen světelným signalizačním zařízením.