Částečná uzavírka ulice Pionýrů 27. 6. – 30. 6. 2022

Linda Holubová Blažková

27. 6. 2022

Ve dnech 27.-30. 6. 2022 dojde k částečné uzavírce silničního provozu ul. Pionýrů z důvodu provádění stavebních prací na místní komunikaci ul. Pionýrů, k. ú. Místek a s tím související úpravu dopravního značení z důvodu napojení plynovodní přípojky pro ČPH MOL.

Objížďka je vedena po volné části komunikace.