CENNOU TĚŠÍNSKOU ULICI CHRÁNÍME „ZÁCHOVNOU OPRAVOU“, ČEKÁ JI GENERÁLNÍ REKONSTRUKCE

Jana Musálková Jeckelová

30. 10. 2023

Historická Těšínská ulice ve Frýdku má nový povrch. Radnice na komunikaci nechala aplikovat stříkaný asfalt. Jde o provizorní opravu, která má zamezit další degradaci povrchu, a to do té doby, než bude provedena celková rekonstrukce.

Silnici v historické „kupecké“ ulici Těšínská ve Frýdku chrání nová vrstva stříkaného asfaltu (metoda JetPatcher). Svažitá, původně dlážděná cesta vedoucí od Zámeckého náměstí směrem k nádraží bývala v minulosti hlavní tranzitní trasou pro obchodníky. V současné době dlažbu překrývají nánosy nových povrchů, které jsou ve velmi špatném stavu.

Projektová dokumentace na celkovou rekonstrukci Těšínské ulice byla zpracována již v roce 2011. Zejména z důvodů nedořešených majetkoprávních vztahů a problémů s řešením napojení odvodnění komunikace se ale v té době nepodařilo vyřídit stavební povolení.

„Současná radnice nyní pracuje na přípravě případné celkové rekonstrukce této ulice, včetně řešení nezbytného odvodnění. Je potřeba vyřešit řadu administrativních překážek, vyrovnat majetkoprávní vztahy, vybudovat komplexní odvodnění a zejména počkat, až budou dokončeny rekonstrukce soukromých domů v ulici, tak aby nedošlo k opětovnému poškození upraveného veřejného prostoru,“ nastínil složitou situaci náměstek pro dopravu a silniční hospodářství Miroslav Bártek (Naše Město F-M).

Právě dlouhodobé neřešení situace s sebou přineslo i postupné zhoršení stavu komunikace. Proto město přistoupilo k provedení takzvané záchovné údržby, která se v takových případech běžně používá.

Z důvodu nutnosti zachování stávajících vstupů do domů a sjezdů k domům nelze provést ani celoplošnou opravu položením nové živičné vrstvy na stávající povrch. Provádění oprav jednotlivých výtluků také nebylo účelné.

„Těšínská ulice je jednou z nejstarších cest, které mířily do historického Frýdku. V budoucnu i tato část města projde kompletní rekonstrukcí a revitalizací, které by měly zčásti obnovit i její původní podobu. Osobně vidím v úpravách této lokality a dalších částí parku Jižní svahy velký potenciál. S ohledem na skutečnost, že se v mnoha částech pod komunikací nachází původní kamenná dlažba nelze opravu povrchu provést odfrézováním části vozovky a položením nového živičného koberce,“ vysvětlil primátor Petr Korč (Naše Město F-M).  

Termín generální rekonstrukce je podmíněn vyřešením složitých administrativních záležitostí a je vázán zejména na dokončení projektů soukromníků, kteří v ulici vlastní nemovitosti.