Slovo primátora

O SENIORY SE STARÁME

Vážení občané,

v posledním čísle zpravodaje i zde na webu města můžete najít obsáhlé informace ke dvěma novým projektům, které jsou zacíleny na věkovou skupinu seniorů.

Prvním z nich je taxi pro seniory, jehož zavedení jsme slíbili v Programovém prohlášení Rady města Frýdek-Místek pro volební období 2018–2022. Tuto službu už řada měst a obcí nějaký ten čas provozuje a my jsme si mohli dovolit čekat na ohlasy a zkušenosti, protože naši senioři mohou využívat zcela bezplatné dopravy po městě v rámci MHD zdarma. Nakonec jsme usoudili, že nebude na škodu možnost výhodné hromadné dopravy doplnit navíc i o pohodlí individuální dopravy, abychom seniorům ještě ulehčili návštěvu lékařů nebo úřadů, s komfortním nástupem v místě bydliště a výstupem v cílovém bodě.

O druhé novince jste možná ještě neslyšeli. Má trochu krkolomný název IN.F.Obálka, který má ve zkratce odrážet to, že i informace jsou forma ochrany osob v seniorském věku. Jedná se v podstatě o obálku do lednice, která bude ukrývat důležité údaje pro složky integrovaného záchranného systému, na níž bude upozorňovat magnetka nebo samolepka na dveřích chladicího zařízení, kterým je vybavena prakticky každá domácnost. Více se můžete dočíst v rámci naší mediální kampaně a záležitosti spojené s těmito dvěma projekty vyřídíte na jednom místě na odboru sociálních služeb ve Frýdku.

Říká se, že vyspělá společnost se pozná podle toho, jak se umí postarat mimo jiných potřebných i o starší lidi. Myslím, že v tomto směru děláme pro starší generaci, co můžeme, a my mladší musíme doufat, že podobně se k nám bude chovat i další generace. Dobrý příklad v nás určitě má. Michal Pobucký

Více