Kanalizace Skalice

AKTUALIZACE K 10.7.2020

ode dne 15.7.2020 budou zahájeny práce na výstavbě kanalizace STOKA E (začátek u
restaurace Zanzibar) viz příloha č. 5. Zhotovitel stavby v předstihu oznámí omezení v daných úsecích prováděných prací. Průjezd mostu na Dobrou bude zachován.